שמאי ביטוח

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

תוכן עניינים

מהו תפקיד השמאי?

תפקידו של השמאי הוא לספק דעות אובייקטיביות, חסרות פניות וללא משוא פנים לגבי שווי הרכוש. 

שמאים מרכיבים שורה של עובדות, נתונים סטטיסטיים ומידע אחר הנוגע למאפיינים ספציפיים, מנתחים נתונים אלה ומפתחים דעות בעלות ערך. 

כל משימת הערכה מאתגרת את יכולתו של השמאי להוציא לפועל כישורים אנליטיים, להפעיל שיקול דעת נכון ולתקשר ביעילות.

מטרתו של שמאי היא לייצר חוות דעת אובייקטיבית לגבי שווי השוק של הרכוש. יש לתמוך בשווי השוק בדוח הערכה המכיל את נתוני השוק. אורך הדוח יכול להיות כ 10 עד 20 עמודים בהתאם לרכוש. 

השמאי נדרש לפעול על פי החוקים בארץ והתקנים האחידים של שיטות שמאי מקצועיות.

איך בוחרים שמאי ביטוח?

לחברת הביטוח רשימת שמאים בעלי מקצוע וחברים באיגוד השמאים. שמאי ביטוח הוא שמאי שהמעסיק שלו היא חברת הביטוח, והיא משלמת את השכר שלו. לכן, חוות הדעת שלו מושפעת מחברת הביטוח שרוצה להפחית לעצמה את ההוצאות.

היום השמאים עובדים עם יותר מחברת ביטוח אחת והם פחות מחויבים לחברת ביטוח אחת. בחירת שמאי של חברת הביטוח מכסה באופן וודאי את העלות של עבודת השמאות.

איך מתבצע הליך השמאות

שמאי קובע ערך לרכוש ומבסס את הערך על עובדות. עבודת השמאים ודיווח על התוצאות נעשית בעזרת סדרת צעדים. הצעדים האלו מבטיחים כי כל המידע הרלוונטי ייחשב וכי מסקנות השמאי יתמכו בעובדות מהימנות, מובנות, ולא מטעות. 

שבעת השלבים של תהליך השמאות כוללים: 

 • שלב 1: זיהוי הבעיה 
 • שלב 2: קביעת היקף העבודה 
 • שלב 3: ניתוח השימוש ברכוש, בחירת השוק המתאים, ניתוח תנאים כלכליים רלוונטיים (סחירות, נדירות, היצע ודרישה) 
 • שלב 4: איסוף וניתוח נתונים, יישום הגישות המתאימות ביותר לערך 
 • שלב 5: ניתוח רישומים ומכירות קודמות (נדרש רק אם מפתחים דעה על סוג של ערך שוק) 
 • שלב 6: התאמה מדדי ערך ופיתוח דעה סופית על ערך 
 • שלב 7: העברת תוצאות ההערכה ללקוח

שלב 1: זיהוי הבעיה

זיהוי בעיית השמאות מאפשר לשמאי לקבוע לאחר מכן (בשלב 2) את היקף העבודה.

וחשוב מכך, זיהוי בעיית השמאות מאפשר לשמאי לקבוע האם הוא בכלל כשיר להשלים את המשימה באופן אמין או לא!

בעת זיהוי בעיית השמאות, השמאי יעשה את הדברים הבאים –

 • יזהה את הלקוח והבעלים של הרכוש (עשוי להיות זהה).
 • יזהה את השימוש המיועד ברכוש המוערך.
 • יזהה את כל המשתמשים המיועדים של הרכוש וצרכיהם.
 • יזהה את המאפיינים הרלוונטיים לערך של הרכוש כמו גם את מיקומו.
 • יזהה תנאים מגבילים, הנחות, הנחות יוצאות דופן, תנאים היפותטיים וחריגים שיפוטיים.

שלב 2: קביעת היקף העבודה

קביעת היקף העבודה דרוש לקבלת תוצאות הערכה מהימנות. היקף העבודה הוא סיכום של סוג המידע שנחקר והניתוח המיושם במשימה. היקף העבודה כולל את הדברים הבאים:

 • המידה שבה הרכוש נבדק או מזוהה,
 • היקף המחקר של גורמים פיזיים או כלכליים שיכולים להשפיע על הרכוש,
 • היקף מחקר נתוני שוק,
 • סוג הניתוח והיקפו המיושמים כדי להגיע לדעות או למסקנות.

שלב 3: ניתוח השימוש ברכוש, בחירת השוק המתאים, ניתוח תנאים כלכליים רלוונטיים

בשלב זה, כדי לקבל תוצאות הערכה מהימנות, על השמאי לנתח את השימוש הנוכחי של הרכוש וכן את כל השימושים האלטרנטיביים (אך רק אם שימושים אלטרנטיביים כאלה עשויים לגרום לערך שונה). ניתוח השימוש יעשה לצורך הבנת סוג הרכוש, להגדרת הערך שלו והשימוש המיועד. 

השמאי מקבל את ההחלטה איזה שוק הוא המתאים ביותר לחקר נתוני שוק דומים. על נתוני השוק האלה הוא יבסס את ההערכה שלו.

השמאי ינתח גם את כל התנאים הכלכליים הרלוונטיים הקיימים נכון לתאריך ההערכה כגון מגמות ואופנות, היצע וביקוש, מחסור או נדירות.

שלב 4: איסוף וניתוח נתונים, יישום הגישות המתאימות ביותר לערך

בשלב זה, השמאי מתכונן למשימה, עורך את הבדיקה ומשתמש בסיוע חיצוני לפי הצורך כדי לסייע בהערכה, זיהוי ו/או אימות. השמאי מנתח את הרכוש בהקשר של השוק המתאים ביותר ושוקל כיצד הרכוש הנבדק משתווה לרכוש דומה שנמכר בעבר או שנמצא כעת למכירה.

השמאי מזהה את הרכוש, האיכות שלו, התכונות הרלוונטיות לערך שלו, וכיצד הרכוש הנבדק משתווה לרכוש דומה אחר (טוב מ? זהה ל? גרוע מ?). מסקנות הערך של השמאי ישקפו את האופן שבו השוק כמו גם הקונים הפוטנציאליים מגיבים לנוכחותם או להיעדרם של אותם מאפייני איכות ותכונות רלוונטיות לערך.

בשלב 4 השמאי מבצע את הדברים הבאים –

 • אוסף טפסים, כלים וציוד נחוצים לבדיקה באתר.
 • דואג ששמאים, מומחים, יועצים אחרים יהיו במקום לפי הצורך.
 • מתזמן ועורך בדיקת רכוש בהתאם להיקף דרישות העבודה, תנאי ההקצאה והשימוש המיועד של הדוח.
 • מתעד את תיאור הרכוש, מוצאו, גילו, מצבו, מידותיו, יצרן ומאפייני איכות אחרים ותכונות רלוונטיות לערך כגון איכויות אסתטיות, חומרים, מוצא וכו '; משתמש בדוחות ציון או אימות במידת הצורך.
 • מתכנן שימוש אפשרי במומחי ייעוץ לאחר בדיקה, לרבות אלה הדרושים לצורך זיהוי, תיקון או שיקום, דירוג או אימות.
 • חוקר את השוק המתאים ביותר לזיהוי מכירות דומות, מחירים מבוקשים או נתוני שוק רלוונטיים אחרים עליהם ניתן לבסס דעות או מסקנות סופיות.

שלב 5: ניתוח רישומים ומכירות קודמות

בשלב 5, על השמאי, לנתח:

 • הסכמים למכירה, הסכמי מכירה מאומתים או רישומים של מכירת הרכוש
 • מכירות קודמות של הרכוש שהתרחשו בתוך זמן סביר וישים

שלב 6: התאמה למדדי ערך ופיתוח דעה סופית על ערך

השמאי עושה שימוש בגישה (ות) הרלוונטית ביותר להערכה, התאמה בין מדדי ערך והגעה לחוות דעת ערכית סופית. השמאי בדרך כלל מגבש דעה כערך שקלי אחד, אך לעיתים יש צורך לספק מגוון ערכים אפשריים עבור הרכוש המוערך.

במהלך שלב זה, השמאי –

 • משתמש בנתונים הרלוונטיים וזורק נתונים לא רלוונטיים וחריגות נתוני שוק.
 • משתמש במידע המסופק על ידי שמאים, מומחים, מקורות תיקון/שיקום או שירותי דירוג או אימות, אם יש כאלה.
 • מסדר נתונים תוך התחשבות באיכות ובכמות הנתונים ומידע רלוונטי אחר זמין.
 • מבצע התאמות בערך שקשורות להבדלים במאפייני האיכות והתכונות הרלוונטיות.
 • מפתח דעה סופית של ערך.

שלב 7: העברת תוצאות ההערכה ללקוח

באופן כללי, דו"ח השמאות חייב להיות אמין וללא הטעיה. הדו"ח צריך להכיל מידע מספיק כדי לאפשר ללקוח ולכל המשתמשים המיועדים להבין את הדוח. המידע צריך לכלול:

 • כיצד פותחו הדעות, הניתוחים והמסקנות.
 • הבסיס לדעות, לניתוחים ולמסקנות המדווחות.
 • כל התנאים מגבילים או היפותטיים שהשמאי נתקל בהם וכל ההנחות יוצאות הדופן שהשמאי עשה בהגעה למסקנות הערך הסופיות שלו.
 • כל כתב ויתור ותנאי שימוש רלוונטיים בדוח השמאות.

מה זה "שמאי חוץ"

שמאי חוץ הנו שמאי הרשום בפנקס השמאים ומקצועיותו נבדקה ואושרה על ידי חברת הביטוח. ניתן למצוא ולבחור שמאי שכזה בתוך רשימת שמאי חוץ המופיעה באתר חברת הביטוח.

בחירה שמאי החבר באיגוד השמאים מבטיחה שירות אמין והאיכותי.

ניתן גם לבחור שמאי אחר שלא נמצא ברשימה של חברת הביטוח. אם תבחרו בשמאי אחר, חברת הביטוח עשויה למנות שמאי מטעמה לעריכת שומה נגדית. 

האם המבוטח כבול לדו"ח שמאי הביטוח?

המבוטח רשאי לפנות לשמאי פרטי אם הוא חש ששמאי חברת הביטוח מקפח אותו. נכון לפנות לשמאי פרטי אם מדובר בנזק משמעותי. 

ניתן גם לפנות לשמאי פרטי בתחילת הדרך. בהרבה מקרים חברת הביטוח תקבל את הערכת השמאי הפרטי וגם תממן אותו.

Call Now Button