יתרונות עז-ביט כמשרד שמאים

משרד קטן ושרותי

מתן מענה מהיר, אדיב ומקצועי ללקוחות המשרד. כל לקוח מהווה עבורנו עולם ומלואו ואנו רואים בו כשותף

זמני פעולה מהירים

אנו מקפידים על עמידה בלוח זמנים מהיר ויעיל

תקשורת ברורה

אין דבר מתסכל יותר מאשר אי ידיעת הסטטוס של תביעה מתמשכת. אנחנו נספק לכם דיווחי מצב שוטפים ועדכונים ברורים

שיתוף פעולה

אנו רואים בכם שותפים ועל כן נשתף באופן מלא בכל פרטי האירוע ונקבל החלטות משותפת לאורך הדרך.

צוות המשרד

צוות המשרד אשר ילווה את המזמין עד לקבלת פיצוי מהגורם המזיק או אחראי לקרות הנזק הינו מקצועי מסור וענייני.

היכרות אישית

אנחנו עובדים בשיטה של היכרות אישית. לכל לקוח במשרד יש שמאי רכוש המלווה אותו לאורך כל שלבי תהליך השמאות .

נגן סרטון

שמאי רכוש מעריך עבורכם את שווי הרכוש הפיזי והמוחשי אותו ניתן לכמת באופן מספרי. ההערכה נעשית במקרה של נזק או אובדן או של פירוק או מסירה מרצון. השמאי מסתמך על המקצועיות והניסיון הפרקטי אותו רכש במהלך לימודיו ועבודתו.

העובדה שבמקצוע שמאות הרכוש אין רגולציה, כלומר אין צורך בהסמכה רשמית מטעם גורם ממשלתי או כל גורם אחר, הופכת את הבחירה בשמאי הנכון לחשובה באופן משמעותי. ההבדל בין התמורה שתוכלו לקבל עולה ככל שתבחרו באיש מקצוע טוב יותר.

למרות העדר הרגולציה, חשוב לציין כי בארץ קיים איגוד שמאים המאגד שמאים: שמאי רכב, שמאי ימי, שמאי רכוש ושמאים חקלאים תחת קורת גג אחת. זאת כאשר חבריו כפופים לרמה מקצועית, הכשרות וקודים מקצועיים.

בכל מקרה בו אתם נדרשים לבחור שמאי, מומלץ לוודא כצעד ראשון כי הוא חבר מוכר באיגוד השמאים. אם השמאי הוא חבר באיגוד השמאים הוא בהכרח כפוף לקודים של התנהגות ומקצועיות המחייבים את חברי האיגוד.

שמאי רכוש פרטי

מהו תפקיד שמאי רכוש ?

תפקידו של שמאי הרכוש הוא לספק דעות אובייקטיביות, חסרות פניות וללא משוא פנים לגבי שווי הרכוש שלכם. מטרתו של שמאי היא לייצר חוות דעת אובייקטיבית לגבי שווי השוק של הרכוש הניזוק תוך שהוא מסתמך על אסמכתאות מחירונים, הצעות מחיר וכו'.

בחירה בשמאי טוב מבטיחה לכם כי מצד אחד הוא יידע לזהות ולתעד את מקור הנזק ומצד שני הוא גם ידע לבדוק אם קיים גורם נוסף אשר יש לו אחריות או תרומה לנזק. השמאי ידווח על כך ללקוח "מזמין השומה". 

במקרה הצורך, שמאי רכוש יידע גם להפעיל מומחים שונים שיסייעו לבסס את דוח השומה כגון מהנדסים, מאתרי נזילות וחוקרים.

תרמית

באילו מקרים מטפל שמאי רכוש

באילו מקרים מטפל שמאי רכוש ?

שמאי רכוש יטפל עבורכם במקרים הבאים :

 1. אם חברת הביטוח שולחת אתכם לבצע הערכת נזק לרכוש שלכם.
 2. במקרים שבהם נגרם בנזק לרכוש מטעם המבוטח. כאן השמאי דואג לאינטרסים של המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה והדין.
 3. אם יש צורך לערוך בדיקת שווי של עסקים בהעברה מרצון (מכירה או קנייה של עסק פעיל) או חלוקה מרצון (פירוק שותפות).
 4. במקרים בהם אתם צריכים הערכת שווי לצורך קבלת משכון או קבלת הלוואה מבנקים.
 5. במקרים שבהם נגרם לכם נזק על ידי צד שלישי – לדוגמה פגיעת רכב זר בגדר/שער ביתכם.
 6. במקרים בהם אתם נזקקים להערכת שווי לצרכי תביעה או הגנה במקרה של סכסוך מסחרי שמגיע לכותלי בית משפט/תביעות קטנות או למפקח על הבתים המשותפים.
 7. כאשר נדרשת הערכות נזק עבור מס רכוש/קרן פיצויים במקרה של נזקי מלחמה/איבה.
 8. אם אין לכם ביטוח. במקרה כזה תפקידו של השמאי חשוב מתמיד שכן הוא האחראי לנסות ולאתר גורם אשר לו יש אחריות לגרימת הנזק ולפנות אליו או לביטוח של אותו גורם לקבלת פיצוי כספי.
מים בתקרה

איך תדעו לבחור שמאי מקצועי וטוב במקרה של נזק רכוש ?

מבוטח אשר פונה לחברת הביטוח המבטחת את רכושו

על פי ההנחיות נכון להיום מבוטח אינו יכול לבחור שמאי ממאגר או רשימה של שמאים (להבדיל מתחום שמאות הרכב).

שמאי ביטוח שנשלח על ידי חברת הביטוח הוא שמאי שמקבל את שכרו מחברת הביטוח, לכן, יש הטוענים כי חוות דעתו עלולה להיות מוטה לטובת חברת הביטוח.

מצד שני מרבית השמאים עובדים כיום עם יותר מחברת ביטוח אחת והם פחות מחויבים לחברת ביטוח אחת. דבר נוסף שנועד לאזן את עמדת השמאי  שכרו מאת חברת הביטוח הינה נגזרת של היקף הנזק שיקבע בחוות הדעת.

מבוטח אשר מבוטח בחברת ביטוח

אם הרכוש המבוטח הינו דירה ותכולתה אתם רשאים לקחת שמאי פרטי .

השמאי הפרטי בא מטעמו של המבוטח ותפקידו לממש את זכויות המבוטח על פי דין ותנאי הפוליסה.

במקרה של שומה הקשורה לתחום הביטוח (ביטוח רכוש) מומלץ על מינוי שמאי פרטי בעל ניסיון וידע בעולם הביטוח. כזה שיידע למצות את זכויות המזמין בהתאם לתנאי הפוליסה והדין.

חשיבותו של שמאי המתמחה בתחום ספציפי עולה משמעותית במקרים של שומה מסחרית או עסקית. שכן השמאי חייב להיות בעל רקע והבנה בתחום על מנת לנהל את האירוע והנזק במקצועיות לשם קבלת תוצאות משמעותיות בסיום הטיפול.

במקרה של שומה עם אלמנטים הנדסיים מומלץ על מינוי שמאי שהוא גם מהנדס בתחום הנדרש או מינוי של מומחה שיסייע בידי השמאי בבדיקת נסיבות האירוע וביצוע השומה הנדרשת.

חשוב לציין כי ישנן פוליסות (פוליסת דירה ותכולה לדוגמה) המאפשרות למבוטח למנות שמאי פרטי מטעמו ואפילו לדרוש חזרה חלק משכרו של השמאי מחברת הביטוח, זאת לאחר שהודיע בכתב לחברת הביטוח כי מינה שמאי פרטי.

בפוליסות מסחריות ועסקיות – יש לעיין בתנאי הפוליסה לגבי עניין מינוי שמאי פרטי, על פי רוב יאלץ המבוטח לשלם מכיסו עבור שכרו של השמאי פרטי.

אחרי שריפה

איך מתבצע הליך השמאות?

 1. עם גילוי הנזק על המבוטח לדווח לסוכן הביטוח או לחברת הביטוח בכתב על קרות אירוע נזק.
 2. חברת הביטוח תמנה שמאי מטעמה לבדיקת נסיבות האירוע והיקף הנזק.
 3. שמאי מטעם חברת הביטוח יבקר במקום האירוע, יאסוף מידע על האירוע ויתעד את הנזקים במקום.
 4. במקרה הצורך יפעיל השמאי מומחים לבדיקת נסיבות האירוע והיקפו הכספי, כל זאת בתיאום עם חברת הביטוח.
 5. המבוטח נדרש להגיש דרישה כספית וכאמור רשאי למנות שמאי פרטי מטעמו אשר יסייע בידו בהכנת דרישה כספית אשר תמצה את זכויותיו כמבוטח.
 6. אם אין דרישה כספית מאת המבוטח מפעיל השמאי בעלי מקצוע רלוונטיים או חברות שיקום לשם קבלת הצעת מחיר לשיקום הנזקים במקום.
 7. בדרך כלל השמאי מוציא דוח שומה חד צדדי ומעבירו לחברת ביטוח שתפצה את המבוטח בהתאם לסכומים הנקובים בדוח השמאי.
 8. הפיצוי (תמלוגי הביטוח) משולם בשני שלבים :
  שלב ראשון : בערך שיפוי – כערך משומש, בדרך כלל כ- 60% מסך השומה.
  שלב שני : השלמת היתרה בהתאם להוכחת כינון – ביצוע העבודות בהתאם לדוח שמאי, נהוג להציג חשבונית קבלה.
אחרי שריפה

נכתב על ידי

Picture of עזרא כהן
עזרא כהן

עצמאי ובעלים של משרד שמאות רכוש וחבויות
בוגר תואר ראשון במנהל עסקים Bsc
בוגר קורס שמאי רכוש וחקלאות
בוגר קורס בוררים מכון פישר ואונ' בר-אילן
מרצה בקורס להכשרת שמאי רכוש

Call Now Button