מתן שרותי שמאות מקצועיים ואיכותיים עם דגש על המרכיב האנושי בנזקי רכוש וחבויות.
כפתור

כחלק מתפיסת העולם ששמה דגש את המרכיב האנושי בעולם השמאות, משרדינו עומד בקשר רציף עם ארגוני

מתנדבים בקהילה למתן שירותי שמאות למעוטי יכולת ללא תמורה (פרו בונו).