מתן שרותי שמאות מקצועיים ואיכותיים עם דגש על המרכיב האנושי בנזקי רכוש וחבויות.
כפתור

עסקים

מתן שירותי שמאות לעסקים קטנים, מפעלים וארגונים:

  • ייעוץ טלפוני ראשוני בחינם

  • הערכות שווי בעסקאות מכירה לציוד, מכונות מלאי וכו'.

  • טיפול בדרישה כספית לנזק פיזי מצד שלישי לאחר שנגרם לו נזק.

  • גיבוש דרישה כספית לגובה הנזק הפיזי כנגד צד שלישי שגרם לנזק.

  • נזקים בעבודות קבלניות.

  • אחריות מוצר ליבואנים ומשווקים של מוצרים.

  • אחריות מקצועית לנותני שירותים ועבודות חוץ.

  • כתיבת חוות דעת "עד מומחה" להגשה לבית משפט לעניין גובה הנזק.