מתן שרותי שמאות מקצועיים ואיכותיים עם דגש על המרכיב האנושי בנזקי רכוש וחבויות.
כפתור

מגזר פרטי

מתן שירותי שמאות פרטית לדירות ובתים פרטיים כולל משקים חקלאיים:

  • יעוץ טלפוני ראשוני בחינם.

  • חלוקה מרצון של רכוש, כולל ירושות/עיזבונות.

  • טיפול בדרישה כספית לנזק פיזי מצד שלישי לאחר שנגרם לו נזק.

  • גיבוש דרישה כספית לגובה הנזק הפיסי כנגד צד שלישי שגרם לנזק.

  • כתיבת חוות דעת "עד מומחה" להגשה לבית משפט לעניין גובה הנזק.